bursa parlamentaraBundestag-ul German în colaborare cu Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität Berlin, Technische Universität Berlin vă invită să candidaţi pentru o Bursă Parlamentară Internaţională (IPS) cu durata de cinci luni la Berlin.

Bursa Parlamentară Internaţională (Internationales Parlaments-Stipendium - IPS) se adresează tinerelor şi tinerilor cu o înaltă calificare şi interes pentru viaţa politică şi care, după încheierea Programului, se reîntorc în patria lor animaţi de voinţa de a participa activ şi responsabil la configurarea unui viitor democratic pentru ţara lor.

 

Bundestag-ul German, Parlamentul german, oferă tinerilor prilejul de a absolvi un stagiu de 13 săptămâni pe lângă un membru al Bundestag-ului German şi de a face astfel cunoştinţă cu sistemul parlamentar german şi cu procesele de decizie politică

şi, în acelaşi timp, de a acumula experienţă practică în domeniul muncii parlamentare. Selecţia bursierilor se va face de către o comisie de

selecţie independentă a Bundestag-ului German.

Condiţii

  • cetăţenia Republicii Moldova
  • studiu universitar încheiat
  •          cunoştinţe foarte bune de limba germană
  •          cunoştinţe despre politica, societatea şi istoria germană
  •          vârsta sub 30 de ani la începerea stagiului

Bursa

  •          500 EURO lunar
  •          cazare gratuită
  •          preluarea costurilor pentru asigurări şi transport

Ultima dată de înscriere: 30 iunie 2018

 

Informaţii suplimentare:

Flyer.pdf

Bursa_parlamentara_internationala_2019.pdf

Internationales_Parlamentsstipendium_2019.pdf

Международная_Парламентская_Стипендия_2019.pdf

www.bundestag.de/ips