copii

Cunoaşterea limbilor străine este importantă. Comunicarea este condiţia de bază a vieţii sociale. Competenţele lingvistice solide reprezintă fundamentul pentru o viaţă împlinită în cadrul comunităţii. Prin urmare, merită să se investească în viitorul copiilor. Ei învaţă în mod diferit decît adulţii. De acest lucru am ţinut cont în cadrul cursurilor oferite de către Centrul Cultural German Accente. Astfel, instruirea în grupurile de copii este strîns legată de muzică, artă, teatru şi jocuri:
http://www.goethe.de/lrn/prj/mlg/deindex.htm

Programul include activităţi didactice axate pe jocuri, precum şi activităţi culturale şi artistice. Copiii au posibilitatea să interacţioneze în timpul orelor. Scopul este de a promova dezvoltarea personală şi socială a copiilor prin intermediul unor activităţi interactive precum: pictură și confecționare manuală.

Cursurile sînt adaptate complet necesităților celor mici şi sînt destinate copiilor cu vîrsta cuprinsă între 10 și 13 ani. Profesorii noştri au fost instruiţi în baza unor metode speciale de predare şi oferă mediul optim pentru dezvoltarea timpurie a abilităţilor lingvistice.

Durata: 7 săptămîni
Materiale didactice: incluse în preț
Preț: 2600 lei
Numărul de participanţi: 10 - 14 persoane
Limba: germană